Dierenhotel Marijke
5 sterren dierenhotel

Medische kostenverzekering

Algemene info

Uw huisdier komt bij ons in contact met meer soortgenoten dan thuis. De kans dat uw huisdier iets op zou kunnen lopen, bijvoorbeeld een verkoudheid, buikgriep of een verwonding, is daardoor simpelweg ook groter dan thuis. We doen er alles aan de kans hierop zo klein mogelijk te houden, maar als een dierenartsbezoek toch nodig is zijn de kosten vaak ook nog eens vrij hoog. Om deze redenen bieden wij u de mogelijkheid deze verzekering af te sluiten en vergoedt dierenhotel Marijke in onderstaande gevallen de dierenartskosten.

Welke kosten worden vergoedt

  • Dierenartskosten bij een bacteriële en/of virale infectie welke op zijn minst hoogstwaarschijnlijk is opgelopen tijdens het verblijf, m.a.w. alles wat een dier opgelopen zou kunnen hebben van een ander dier tijdens het verblijf in ons hotel.
  • Dierenartskosten bij een verwonding welke is ontstaan vanaf buiten.
  • De kosten die wij zonder deze verzekering altijd in rekening zouden brengen voor een dierenartsbezoek, dit bedraagt minimaal € 46,00 euro per dierenartsbezoek.

Looptijd verzekering

  • Tijdens het gehele verblijf en loopt door tot 7 dagen na het verblijf.

Premie en maximale vergoeding

  • De maximale vergoeding bedraagt € 675,00 per verblijf.
  • Premie € 1,15 per verbleven dag.

Welke kosten zijn uitgesloten van dekking

  • Niet overdraagbare ziekten of aandoeningen. Enkele voorbeelden hiervan zijn aandoeningen van spieren en gewrichten, een (acute) hernia, oorontsteking, maagkanteling, blaasontsteking, aandoeningen aan hart, nieren e.d.
  • Voeding (ook niet indien voorgeschreven door de dierenarts).
  • Indien een verwonding is veroorzaakt door een huisdier die staat ingeschreven bij dezelfde eigenaar als het dier die verwond is geraakt.
  • Als een gast iets mankeert wat hij/zij bij voor aanvang van het verblijf al had of al moet hebben opgelopen. Bijvoorbeeld uw huisdier heeft in de eerste drie dagen van het verblijf hondenhoest of niesziekte: omdat de drie dagen korter is dan de incubatietijd moet uw huisdier dit thuis al hebben opgelopen en valt het logischerwijs niet de dekking van deze verzekering.

Uitsluiting

Wij behouden ons altijd het recht om een huisdier voor deelname aan deze verzekering te weigeren. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn: verminderde weerstand, hoge leeftijd of gezondheidsklachten van een huisdier. Ook bepaalde rassen, bijvoorbeeld alle dogachtigen, zijn uitgesloten.

Gezondheidsklachten na het verblijf melden

Heeft uw dier gezondheidsklachten na het verblijf dan kunt u deze kenbaar maken met dit MELDINGSFORMULIER. Dit formulier is niet verplicht, maar wel een dringend advies om voor elk dierenartsbezoek in te vullen. We kunnen u dan namelijk eventueel inlichten over de juiste of juist onnodige medische handelingen. Indien u dit formulier niet heeft ingevuld en er zijn hierdoor onnodige medische handelingen verricht kan dit leiden tot een vermindering van de uitkering.

Kosten declareren

U kunt dierenartskosten declareren via het AANVRAAGFORMULIER

Afhandeling aanvraag

Binnen 7 dagen na uw aanvraag ontvangt u bericht of de aanvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Het kan zijn dat we voor de beoordeling contact opnemen met de behandeld arts van uw huisdier. De uitbetaling van een aanvraag zal vervolgens plaatsvinden binnen uiterlijk 21 dagen na goedkeuring.

 

 

© Pluk Ontwerpbureau