Dierenhotel Marijke
5 sterren dierenhotel

This post is also available in: English

We hebben een speciaal formulier waarin u precies kunt aangeven wanneer en met wie wij contact moeten opnemen, dit formulier hoeft u niet verplicht in te vullen maar wanneer u dit formulier niet gebruikt dan laat u automatisch geheel aan dierenhotel Marijke wanneer en met wie wij contact opnemen. (u hoeft dit formulier maar eenmalig in te vullen want wij slaan dit op voor een eventueel volgend verblijf, als u de door u opgegeven informatie wilt wijzigen dan kunt u weer een nieuw formulier invullen en slaan we deze weer op) Klik HIER voor het formulier.

Wanneer we naar de dierenarts gaan:

Indien uw eigen dierenarts gelegenheid heeft en niet te ver van ons vandaan is zullen we naar uw eigen dierenarts gaan, indien dit om een of andere reden niet mogelijk is dan gaan we naar dierenartspraktijk “de Limes” te Harmelen, Woerden of Vleuten.

Kosten dierenartsbezoek

De kosten van het dierenartsconsult zijn voor uw rekening, evenals het starttarief van 46, – euro wat wij hiervoor rekenen.

Dit starttarief omvat kosten zoals:

  • Het contact met u voordat we naar de dierenarts gaan.
  • De kilometervergoeding voor de auto, tot een maximum van 25 kilometer totaal.*
  • De arbeidstijd die wij aan het dierenartsbezoek besteden met een maximum van één uur van vertrek tot terugkomst.*
  • Het opmaken van een verslag van onze bevindingen, de bevindingen van de dierenarts, het vervolg van de behandeling(en)
  • Het opmaken van een behandelplan en/of aftekenlijst(en) t.b.v. medicatie.
  • U op de hoogte stellen van de bevindingen van de dierenarts.

* Bij extra kilometers rekenen we 20 cent per km. en bij extra tijd 35,00 euro per uur.

Indien u medifonds heeft afgesloten en de gezondheidsklachten vallen onder het medifonds dan zijn de kosten van de dierenarts en bovengenoemde kosten van het dierenartsbezoek voor rekening van dierenhotel Marijke.

Onze locatie